Proč lidé naslouchají diktátorům

   Lidský druh je poměrně zvláštní. Na jednu stranu mluvíme o rovnosti práv, svobodě a demokracii, a na druhou zase volíme nejrůznější autokraty. Když se podíváme do historie, zjistíme, že většina z nich byla do své funkce zvolena právě běžnými lidmi. Jistě, u moci se udrželi již poněkud drastičtějšími prostředky, avšak jejich první zvolení bylo legitimní. Přitom své cíle příliš neskrývali.

    

   To ostatně vidíme i v současné době, kdy mnozí diktátoři i přes své dobře známé činy mají velkou podporu nejen svých lidí. Je tedy zajímavé se podívat na to, co za tím vlastně vězí.

    

   V první řadě je to fakt, že se představují jako autorita, nyní ve smyslu toho, že toho ví o dané věci víc, než běžný člověk. A autority v daném oboru posloucháme ve věcech, které se jejich specializace týkají, zcela běžně – asi nikoho by nenapadlo dohadovat se s doktorem o tom, jak vám má vyoperovat slepé střevo. Prostě mu věříte, neboť dobře víte, že toho o anatomii a chirurgii ví podstatně víc, než vy.

    

   poslanecká sněmovna

    

   Ten samý princip však používají i mnozí politici. Ti zase tvrdí, že toho ví podstatně více o politice, ať už vnitrostátní či mezinárodní, a ví tak, co je nejlepší. Je tedy dobré jejich kroky přijímat, i když se nám nemusí líbit. Koneckonců, mnohdy léčba některých onemocnění také není příjemná, mnohdy je dokonce bolestivá, ale přesto ji podstupujeme, neboť věříme lékaři, který nám ji předepsal.

    

   Problém je v tom, že zatímco naprosté většině lékařů skutečně jde o uzdravení pacienta a léčí jej tak, aby jej co nejdříve opět postavili na nohy, politikům jde v mnoha případech hlavně a především o osobní prospěch a o získání co největší moci. Na rozdíl od lékařů se tedy nesnaží „pacienta vyléčit“.

    

   sídlo vlády

    

   To však běžný člověk není příliš schopen rozlišit. Nemá totiž mnohdy ani zdaleka přístup k informacím jako vysocí politici. Tento nepoměr se však naštěstí poslední dobou snižuje, především díky internetu. I tak je však jen málokdo z nás politologem a dovede správně posoudit dopad všech rozhodnutí.

    

   Je tedy jasné, že to není lehká situace. Proto je dobré si před volbami každého kandidáta, kterého byste chtěli volit, pečlivě prověřit. Pokud již například v politice působil, je dobré si zjistit, jak ve kterých záležitostech hlasoval. Spoléhat se na autoritu a na pocit bezpečí, který nám to dává, je totiž v tomto případě cesta do pekel.