K čemu potřebujete hydrogeologický průzkum

   Vrtané studny

   Představte si, že máte chalupu na krásném místě, například v Jeseníkách, s úžasným výhledem, postavenou ve svažitém terénu, a schází tu zdroj pitné vody. Chalupu jste zakoupili teprve nedávno i s vědomím, že si vodu budete muset zajistit sami. Není tu pochopitelně vodovodní přípojka, ale dovtípili jste se od vašich budoucích sousedů, že každý z nich má na zahradě vlastní studnu.

   pitná voda

   Váš další postup je tedy víceméně jasný – pořídit vrt a mít svůj vlastní zdroj vody přímo na vašem pozemku. Zdá se to být docela jednoduché, ale měli bychom si předem ujasnit některé základní záležitosti. V první řadě to nebude probíhat tak, že přijede vrtná souprava, vy ukážete prstem dva metry od zápraží, a tam se zaboří vrtací nástroj. V první řadě potřebujete hydrogeologický průzkum a na základě posudku se pak zhotoví tzv. průzkumný vrt a teprve pak se provádí vrt konečný.

   zdroj vody

   Jak postupuje hydrogeolog

   Hydrogeologický průzkum provádí odborník – hydrogeolog. Postupuje následovně:

   Zdroje vody ve vašem okolí – na základě hydrogeologického průzkumu se vydává hydrogeologický posudek. A první, co odborníka zajímá, jsou okolní zdroje vody a potenciální možnosti vašeho řešení. Zajímá jej, zda se v blízkosti vaší parcely nevyskytuje nějaká řeka, říčka, potok, potůček či studánka. Dalšími faktory, které se zkoumají, jsou povrchové vody a průsaky vody ze zemědělských polí, z polních úvozů a z přírodní strouhy. Vodními zdroji jsou také prameny stojatých vod, např. v tůních a rybnících.

   Odpadní jímky – součástí průzkumu je také zjišťování, kde se v okolí domu vyskytují odpadní jímky nebo žumpy. Ty mohou být např. v rekreační lokalitě u každého chatového objektu v poměrně těsném sousedství.

   Ohleduplnost k sousedním objektům – hydrogeolog by měl brát ohled také na vaše stávající sousedy, kteří již studny mají. Jde o to, abyste jim případným vrtem neodebírali z pramenu tolik vody, že by zůstali na suchu.